Статті » Що означає бути «толерантним» для сумчан?


28 серпня 2008 від oksana
Сумський Центр Європейської Інформації спільно із СМГО „Фонд регіональних досліджень” за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні провели 5-10 червня 2008 року у місті Суми соціологічне опитування з метою вивчення деяких проблемних питань щодо толерантності та терпимості сумчан по відношенню до представників різних соціальних груп. За результатами опитування 26,2% сумчан характеризують толерантну людину як таку, що „З повагою ставиться до людей, які мають інші ніж мої смаки, зовнішність, погляди на життя, релігію, політику тощо”; 22.2 % — як таку, що „Ставиться до людей, які мають інші ніж мої смаки, зовнішність погляди на життя, релігію, політику тощо, як до рівних собі, приймає їх, не засуджує і т. інш.”; 14,2% вважають, що толерантна людина це така, яка „Стримує свої негативні почуття до людей, які мають інші ніж мої смаки, зовнішність, погляди на життя, релігію, політику тощо”.
На думку сумчан найбільш нетерпимо жителі міста ставляться до людей, хворих на алкоголізм (98,8%), далі — люди, хворі на тяжкі інфекційні захворювання (64,0%), наркозалежні люди (50,8%), представники інших національностей (41,2%). Також заслуговує на увагу, що 10,6% опитуваних вважають, що жителі міста нетерпимо ставляться до людей похилого віку, а 9,8% — до інвалідів.
23,2% респондентам відомі факти утиску представників інших національностей, 8,2% — інвалідів, 7,2% - іноземних студентів.
На питання „Чи відчували Ви нетерпимість або засноване на упередженнях (забобонах) ставлення до себе особисто?” позитивно відповіли 40,4%.
На думку респондентів найчастіше прояви нетерпимості бувають в побуті (100%), у сфері послуг (45,4%), політиці (44,6%).
91,6% опитаних не бажають бачити своїми сусідами людей, хворих на алкоголізм; 84,2% — наркозалежних; 37,8% — циган, 27,8% — осіб з кримінальним минулим.
На питання „З яким з наведених нижче суджень про характер міжнаціональних стосунків в Україні Ви скоріше згодні?” 72,4% відзначили, що „Усі народи України повинні мати рівні права і ніхто не повинен мати ніяких переваг”, 20,4% — „Україна — багатонаціональна країна, але українці складають більшість, тому повинні мати більше прав”.
Серед людей різних національностей жителі Сум найбільш толерантно відносяться до українців, росіян та білорусів. Найбільш нетерпимо — до циган, африканців та арабів.
54,6% респондентів зазначили, що у родині вони спілкуються і російською і українською мовою в залежності від обставин.
На питання „Якщо Ви переважно спілкуєтесь російською мовою і до Вас звернеться людина українською мовою, як Ви відреагуєте?” 73,7% опитаних зазначили, що відповіли б російською мовою.
Майже стільки ж (74,7%) на аналогічне запитання „Якщо Ви переважно спілкуєтесь українською мовою і до Вас звернеться людина російською мовою, як Ви відреагуєте?” зазначили, що відповідатимуть українською мовою.
Щодо ставлення до жителів Західної України, 38,2% вважають, що „Жителі і західної, і східної України — єдиний український народ, а протистояння між ними розпалюють політики у своїх цілях”, 37,2% переконані, що „Жителі західної України не поважають жителів східної України, ставляться до них зверхньо, вважають їх „другорядними українцями”, а 10,6% — „Жителі західної України більше ніж жителі східної України люблять свою державу, є справжніми патріотами і тому викликають у мене повагу”.
Результати опитування свідчать про нетерпиме ставлення сумчан до людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією. Так, 58,6% вважають, що „Слід активно боротися з розповсюдженням такої орієнтації, судити за її пропаганду і суспільні прояви, не дозволяти вступати в шлюб і т. інш.”, 34,2% вважають „Необхідно поважати їх орієнтацію, не переслідувати, але не допускати їх до суспільної активності (виступи на телебаченні, на естраді, на вулиці і т. інш.)” і тільки 7,2% переконані, що „Необхідно поважати їх орієнтацію, заборонити будь-яке переслідування, дозволяти шлюби поміж ними”.
У ставленні сумчан до дуже багатих людей відповіді розподілились так: 34,4% поважають, але лише в тому випадку, якщо багатство отримане чесно; 19,4% ставляться байдуже; 17,2% не поважають, „бо в Україні не можна отримати велике багатство без обману, шахрайства, присвоєння суспільного добра”, 12,6% вважають, що обов’язково необхідно в судовому порядку розглянути діяльність усіх українських міліонерів: яким шляхом вони розбагатіли.
Респонденти визначили, що найбільше відповідає їхнім поглядам стосовно іноземних громадян наступні твердження: „Іноземним громадянам необхідна підтримка з боку держави і суспільства” — 81,2%; „Необхідно жорстко обмежити кількість іноземних громадян, які приїздять в Україну на роботу чи на навчання” — 16,4”; і лише 2,4% переконані у необхідності заборони іноземним громадянам працювати і навчатися на території України.
На питання „Коли Ви зустрічаєте представників груп, які вказані нижче, що Ви відчуваєте?” із запропонованих варіантів відповідей найбільш агресивно відносяться до людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією (10,6%), людей хворих на СНІД (10,2%), людей, хворих на алкоголізм (9,4%), наркозалежних (8,2%). Страх відчувають при зустрічі з людьми, хворими на тяжкі інфекційні захворювання (туберкульоз і т.інш.) — 66%, людьми з кримінальним минулим — 28,6%, наркозалежними — 16,2%. Найбільш не довіряють африканцям (39,2%), циганам (38,8%), мусульманам (37,2%).
Вибіркова сукупність опитування включає 500 чол., які репрезентують доросле населення Сумської області (старше 18 років) За типом побудови вибірка є трьохступеневою, стратифікованою, випадковою, з квотним скринінгом на останній ступені. Квоти за статтю, віком та рівнем освіти розраховані на основі даних Всеукраїнського перепису населення 2001 р.
Теоретична похибка вибірки становить 4%.
Опитування проводилося методом персонального інтерв’ю ("face-to-face").

Джерело:
Анна Десятова,
anna.desyatova@gmail.com